Jan Brey­del fluit ei­gen spe­lers uit

Het Belang van Limburg - - Sport -

Wa­ren de

Ro­de Dui­vels nog vol lof over hun pas­sa­ge in het

Luik­se

Scles­sin voor de wed­strijd te­gen Gi­bral­tar, dan was dat gis­te­ren min­der het ge­val. In het sta­di­on van Club Brug­ge wor­den (ex-)spe­lers uit de Bel­gi­sche com­pe­ti­tie die als ri­vaal van Club Brug­ge wor­den be­schouwd niet be­paald vrien­de­lijk be­je­gend. Ku­bo van Gent werd uit­ge­flo­ten toen die het veld op kwam, net als zelfs de Belg Ste­ven De­four (fo­to) die een ver­le­den heeft bij Genk, Standard en An­der­lecht. Dat kan na­tuur­lijk de be­doe­ling niet zijn. Mo­rio­ka van Waas­land-Be­ve­ren werd dan weer toe­ge­juicht. Op een be­paald mo­ment klonk zelfs de kreet “an­ti-Buf­fa­lo!” De sta­di­ons van clubs zijn dan toch niet hei­lig­ma­kend.(lvdw)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.