Bre­cel haalt zwaar uit in ge­leend hemd en gi­let

Het Belang van Limburg - - Sport -

“Lucht­ha­vens lij­ken wel be­hekst”, kon Lu­ca Bre­cel er na af­loop van zijn 1/32ste fi­na­le op de Shang­hai Mas­ters nog mee la­chen. De 22-ja­ri­ge Lim­bur­ger moest gis­te­ren in al­ler­ijl op zoek naar een broek, hemd, vlin­der­das en gi­let om zijn wed­strijd te­gen Mat­thew Ste­vens (WR 53) af te wer­ken. Hij was im­mers met de ver­keer­de va­lies in zijn ho­tel aan­ge­ko­men. De uit­rus­ting van Mi­chael Whi­te, en­ke­le ma­ten te groot, bracht soe­laas. Bre­cel liet het niet aan zijn hart ko­men, Het num­mer 14 van de we­reld won met 5-0. “Ik land­de pas goed drie uur voor de wed­strijd in Shang­hai”, al­dus Bre­cel. “In al­le haast pik­te ik de ver­keer­de kof­fer - pre­cies de­zelf­de als de mij­ne mee. Om­dat ik me al tij­dens mijn bu­si­ness­vlucht ge­doucht had, open­de ik pas drie kwar­tier voor de wed­strijd mijn ba­ga­ge. Ge­luk­kig zijn de kof­fers in­mid­dels al­weer ge­wis­seld. Te­gen Jamie Jo­nes (WR 45) zal ik woens­dag (12.30u) scher­per voor de dag moe­ten ko­men. Ste­vens zet­te me nooit on­der druk, dat zal nu wel an­ders zijn.” Om­dat hij nog niet kon trai­nen met zijn nieu­we Maxi­mus­keu, maakt Bre­cel ook dit tor­nooi af met zijn ou­de, ka­pot­te Acu­e­ra­te.

FO­TO AS

Bre­cel: paar ma­ten ex­tra, nieu­we spon­sors.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.