“Niet mijn bes­te match”

Het Belang van Limburg - - Sport -

Chris­ti­an

Ka­ba­se­le

(26, ex-Genk) maak­te geen goe­de beurt in de ver­de­di­ging. “Het was niet mijn bes­te match, maar het was ook geen ramp”, nu­an­ceer­de de Wat­ford-ver­de­di­ger, die de voor­keur kreeg op Lau­rent Ciman. “We wis­sel­den goe­de en min­der goe­de mo­men­ten met me­kaar af. Op het ein­de ging ik in de fout, maar be­hal­ve in het laat­ste kwar­tier heb­ben we niet echt veel kan­sen weg­ge­ge­ven. Voor de rest wa­ren de Ja­pan­ners voor­al drei­gend met scho­ten van af­stand. Maar ie­der­een weet dat we nog veel werk heb­ben. Ge­luk­ki­ge krij­gen we nog de tijd om daar iets aan te doen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.