Fi­guur

Het Belang van Limburg - - Sport -

Si­mon Mig­no­let

Kreeg nog eens een kans in het doel van de Ro­de Dui­vels en hield zijn net­ten schoon. Voor­kwam de 1-1 met twee knap­pe red­din­gen in de slot­fa­se.

Spe­lers

Chris­ti­an Ka­ba­se­le

Greep de kans niet om zich te be­wij­zen. Zeer ner­veu­ze in­druk. Tho­mas Ver­mae­len

Ge­brek aan rit­me. An­ti­ci­peer­de een paar keer ver­keerd.

Jan Ver­tong­hen

Meer links­back dan cen­tra­le ver­de­di­ger. Had het voor rust las­tig met de snel­le Asa­no. Tho­mas Meu­nier

Speel­de niet zijn bes­te in­ter­land. Liet aan­val­lend wei­nig zien. Axel Wit­sel

Werd wei­nig ge­von­den, ver­traag­de het spel en leed veel bal­ver­lies. Ke­vin De Bruy­ne

Pro­beer­de te re­gis­se­ren en was dwin­gend, maar kreeg wei­nig bij­val. Na­cer Chad­li

On­zicht­baar, knap­pe as­sist voor 1-0. Dries Mer­tens

Vaak van­af links, een­maal cen­traal veel meer aan­we­zig en ge­vaar­lij­ker. Ro­me­lu Lu­kaku

Geen goe­de wed­strijd, maar dank­zij

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.