Trai­ner

Het Belang van Limburg - - Sport -

Ro­ber­to Mar­ti­nez

Zijn om­zet­tin­gen brach­ten niet de op­los­sing. Het mid­den­veld werd am­per be­reikt en de de­fen­sie oog­de fra­giel.

Scheids­rech­ter

D. Mak­ke­lie (Ned)

Zat er af en toe naast, maar liet vaak voet­bal­len waar­door het tem­po niet brak. Pri­ma in oe­fen­match. zijn go­al wel top­schut­ter al­ler tij­den van de Ro­de Dui­vels. Thor­gan Ha­zard

Mis­te uit­ste­ken­de kans vlak voor rust. Kon stem­pel niet druk­ken. Ke­vin Mi­ral­las

Kwam in, maar stond te zwem­men en leek maar wat te doen. Mou­sa Dem­bélé

De­ge­lij­ke in­val­beurt. Zorg­de in con­tro­le­ren­de rol voor rust. Geen be­oor­de­ling

Ori­gi, J. Lu­kaku en De­four.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.