De­nen rol­len Ie­ren op

Het Belang van Limburg - - Sport -

We zul­len in Rus­land de ge­wel­di­ge Ier­se fans moe­ten mis­sen. Maar niet ge­treurd: Tot­ten­hamDeen Chris­ti­an Erik­sen toon­de met een hat­trick dat hij een aan­winst is voor het WK. Ier­land nam in ei­gen huis een droom­start te­gen De­n­e­mar­ken dank­zij een tref­fer van Sha­ne Duf­fy. Hij kwam in­ge­lo­pen op een lan­ge trap en was met het hoofd snel­ler op de bal dan Kasper Sch­mei­chel. Maar gaan­de­weg werd dui­de­lijk dat De­n­e­mar­ken meer kwa­li­teit heeft en op het WK thuis­hoort. Bij de rust was de droom­start van de Ie­ren al weg­ge­vaagd: Chris­tie pro­beer­de een bal van de lijn te ha­len, maar werk­te hem on­ge­luk­kig in ei­gen doel. En Chris­ti­an Erik­sen, ploeg­mak­ker van on­ze Dui­vels bij Tot­ten­ham, scoor­de met een heer­lij­ke trap on­der­kant lat de 1-2. Aan­ge­zien de heen­match op 0-0 was ge­ëin­digd, moesten de Ie­ren nu al twee keer sco­ren. Dat ge­beur­de niet. In­te­gen­deel, na een mooie col­lec­tie­ve aan­val schil­der­de Erik­sen met links zijn twee­de in de hoek. Een kwar­tier voor tijd maak­te hij zijn hat­trick vol. Bendt­ner scoor­de van­af de stip nog de 1-5. Wat wordt het straks een ge­not om Erik­sen op het WK be­zig te zien.

Ad­vo­caat stopt bij Oran­je

Ne­der­land won een oe­fen­in­ter­land te­gen Roe­me­nië met 3-0. Bonds­coach Dick Ad­vo­caat (70) kon­dig­de aan dat het zijn laat­ste in­ter­land was. Geen ver­ras­sing, ge­zien Ne­der­land zich niet kwa­li­fi­ceer­de voor het WK.

FO­TO REU­TERS

Tot­ten­ham-Deen Chris­ti­an Erik­sen toon­de dat hij een aan­winst is voor het WK

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.