Schrij­vers en Jac­kers in de hoofd­rol

Het Belang van Limburg - - Sport -

De Bel­gi­sche be­lof­ten­ploeg zit dank­zij een 1-2-ze­ge in Tur­kije weer op koers voor een recht­streeks tic­ket voor het EK U21 in 2019, dat te­ge­lijk geldt als kwa­li­fi­ca­tie­tor­nooi voor de Olym­pi­sche Spe­len. De Gen­ke­naars Nor­din Jac­kers en Sie­be Schrij­vers eis­ten in Ka­sim­pa­sa een hoofd­rol op. De jon­ge Dui­vels wa­ren na een vroe­ge go­al van Oka­tan met­een op ach­ter­vol­gen aan­ge­we­zen. Al snel moest met Bry­an Hey­nen ook een der­de Gen­ke­naar het veld in als ver­van­ger van de (zwaar?) ge­bles­seer­de Nta­ka (Moes­kroen). Schrij­vers knal­de nog voor rust via de thuis­doel­man te­gen de krui­sing, de ge­lijk­ma­ker viel na een ca­ram­bo­le via de dek­lat en thuis­spe­ler De­mi­ral. Ook met 11 te­gen 10 bleef het een in­ten­se wed­strijd, waar­in Jac­kers zijn ploeg recht­hield, toen hij een straf­schop van Ka­nat­siz­kus stop­te. On­der im­puls van een ster­ke Hey­nen gin­gen de Bel­gen op zoek naar de win­nen­de tref­fer. Di­ma­ta mis­te een reu­zen­kans, maar Schrij­vers mik­te in mi­nuut 88 na een knap­pe ac­tie be­heerst met links in de be­ne­den­hoek (1-2). Vier da­gen na zijn as­sist voor de la­te win­ning­goal te­gen Cy­prus was de Peer­se aan­voer­der van de Bel­gi­sche be­lof­ten dus op­nieuw be­slis­send. Alexis De Sart (STVV) bleef gis­te­ren 90 mi­nu­ten op de bank.

FO­TO PHO­TO NEWS

De na­ti­o­na­le be­lof­ten vie­ren hun ze­ge te­gen Tur­kije.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.