Gof­fin ver­sus Gri­gor Di­mi­trov

Het Belang van Limburg - - Sport -

Eni­ge smet op de stunt­ze­ge van Da­vid Gof­fin te­gen Ra­fael Na­dal was het feit dat de Span­jaard ach­ter­af for­fait gaf voor de rest van het tor­nooi. “Ra­fael is zo’n gro­te strij­der”, meld­de on­ze land­ge­noot nog na zijn straf­fe ze­ge. “Het was een moei­lijk ge­vecht tot op het ein­de. Hij is men­taal een van de sterk­ste spe­lers op het cir­cuit, maar ik ben zo blij dat ik uit­ein­de­lijk de sleu­tel heb ge­von­den om de­ze match te be­ëin­di­gen.”

Na­dal meld­de na de wed­strijd dat hij zich ge­bles­seerd te­rug­trok, in de Mas­ters be­te­kent dat ook met­een dat er een ver­van­ger klaarstaat. Zo krijgt Pa­blo Car­re­no Busta een plek­je in de spot­lights. Dat is voor­al goed nieuws voor de an­de­ren in de groep van Gof­fin, want zij zul­len het dus niet moe­ten op­ne­men te­gen de num­mer 1 van de we­reld. Van­daag wor­den de vol­gen­de groeps­wed­strij­den ge­speeld. In de na­mid­dag (rond 15.00 uur) staan Da­vid Gof­fin en de Bul­gaar Gri­gor Di­mi­trov te­gen­over el­kaar. Van­avond opent Busta zijn tor­nooi te­gen Co­mi­nic Thiem.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.