“On­ze ploeg is ge­groeid”

Het Belang van Limburg - - Sport -

No­li­ko Maas­eik werd in de kwart­fi­na­les ge­kop­peld aan Wa­rem­me. De Lui­ke­naars dom­pel­den Maas­eik op 21 ok­to­ber in cri­sis­sfeer door in de com­pe­ti­tie met 2-3 te gaan win­nen in de Steen­goed Are­na. “Sinds die ne­der­laag is er veel ver­an­derd”, al­dus team­ma­na­ger Wout Wijs­mans (fo­to). “On­ze ploeg is ge­groeid, de jon­gens zijn be­ter op el­kaar in­ge­speeld. Kijk maar naar on­ze ze­ge in Roe­se­la­re en de Cham­pi­ons Le­a­gue-suc­ces­sen te­gen Gro­nin­gen. Er hangt weer een po­si­tie­ve sfeer rond het team, her en der spot ik zelfs wat eu­fo­rie. Aan Joel Banks om die wat te tem­pe­ren, want een ver­plaat­sing naar Wa­rem­me is nooit mak­ke­lijk. Ook po­si­tief is dat Se­bas­ti­an Ge­vert her­steld is van zijn buik­spier­bles­su­re.” “Ui­ter­aard mik­ken we op een goe­de uit­gangs­po­si­tie, die we dan vol­gen­de week in ei­gen huis kun­nen ver­zil­ve­ren. Een hal­ve fi­na­le te­gen Achel? Ik ga niet op de za­ken voor­uit­lo­pen, maar voor het Lim­burgs vol­ley­bal zou dat na­tuur­lijk een schit­te­ren­de zaak zijn”, be­sluit Wijs­mans.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.