“Veer­tig pro­cent kans”

Het Belang van Limburg - - Sport -

Ton­ge­ren werd za­ter­dag in de com­pe­ti­tie door Ant­wer­pen met de voetjes op de grond ge­zet. Als Da­to­voc naar de hal­ve fi­na­les van de be­ker wil, moet het van­avond (20.30u) voor­bij Gent. Een te­rug­wed­strijd is er niet. “Wij zijn geen fa­vo­riet”, oor­deelt ma­na­ger Pie­ter Wal­bers (fo­to). “Gent be­schikt over Bel­gi­sche in­ter­na­ti­o­nals en traint 20 uur per week. Het is qua­si een prof­club, die elk jaar op de top drie mikt. Ik geef ons 40% kans. Het thuis­voor­deel is in elk ge­val mooi mee­ge­no­men. Te­gen Oos­ten­de heb­ben we ge­toond dat we ie­der­een aan­kun­nen, maar dan moet de vorm wel goed zijn. Ik hoop dat we za­ter­dag te­gen Ant­wer­pen ge­noeg fou­ten heb­ben ge­maakt voor twee wed­strij­den.” Da­to­voc re­cu­pe­reert te­gen Gent al­licht So­fie Ha­win­kel. “Dat scheelt na­tuur­lijk een slok op een bor­rel. Jam­mer dat Lot­te Schae­kers out is voor de rest van het sei­zoen”, al­dus Wal­bers. Als Ton­ge­ren zich plaatst voor de hal­ve fi­na­le, wacht een dub­be­le con­fron­ta­tie te­gen Len­de­le­de of Ou­de­gem.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.