Me­dia Markt be­houdt twee vol­waar­di­ge win­kels

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

Van­daag opent Me­dia Markt een nieu­we ves­ti­ging op de Ikea-si­te, maar dat be­te­kent niet dat de be­staan­de win­kel in het TT-cen­ter zal ver­dwij­nen. “In­te­gen­deel”, zegt woord­voer­der Ja­nick De Sae­de­leer. “Zo zal de win­kel in de bin­nen­stad meer in­zet­ten op be­le­ving en de pas­sa­ge van shop­pers. Ter­wijl de win­kel bij Ikea eer­der als een baan­win­kel wordt ge­zien.” Eer­der was noch­tans ge­steld dat bij Ikea voor­al gro­te­re wit­goed­ar­ti­kels te koop zou­den zijn, ter­wijl in de stad de mee­neemar­ti­kels zou­den lig­gen. “Dat is dus niet zo. Het aan­bod in bei­de win­kels zal ge­lijk­aar­dig zijn. Maar eer­lijk, we on­der­han­de­len wel met de ei­ge­naar van het pand in de bin­nen­stad om de win­kel daar te ver­klei­nen naar wat wij noe­men ons ‘stads­con­cept’. Met nog steeds het he­le Me­dia Markt-aan­bod, maar ge­woon iets min­der zicht­ba­re pro­duc­ten in de win­kel. Bei­de win­kels blij­ven ook dan naast el­kaar be­staan.”

Als er meer plaats vrij­komt in het TT-cen­ter ligt de weg daar open voor de komst van FNAC naar Has­selt? Me­dia Markt is aan­deel­hou­der in die ke­ten. “Maar ope­ra­ti­o­neel heb­ben wij ab­so­luut geen zeg­gen­schap in wat FNAC doet. Dus daar­over heb­ben wij geen nieuws. Plus, we zijn ook nog niet aan het ver­klei­nen in het TT-cen­ter. Daar­over pra­ten we nog maar pas.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.