Ere­te­ken voor naar VS ge­ïm­mi­greer­de ex-mijn­wer­ker

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

Lei Kohl­ba­cher (84) mocht gis­te­ren in het Mijn­de­pot van Wa­ter­schei als­nog zijn ere­te­ken als red­der­mijn­wer­ker in ont­vangst ne­men. Kohl­ba­cher kon er tij­dens de eer­de­re of­fi­ci­ë­le plech­tig­heid en de in­hul­di­ging van het mo­nu­ment niet bij zijn. Kohl­ba­cher woont sinds 1963 in de Ver­e­nig­de Sta­ten. Hij is de laat­ste red­der-mijn­wer­ker van de mijn van Eis­den die ook werd in­ge­zet tij­dens de ramp in Mar­ci­nel­le in 1956, waar­bij 262 mijn­wer­kers om het le­ven kwa­men. In de Ver­e­nig­de Sta­ten kwam Kohl­ba­cher te­recht in de vlieg­tuig­in­du­strie. Toch bleef de Maas­me­che­laar in hart en nie­ren mijn­wer­ker. “Het heeft mij nooit los­ge­la­ten”, zegt Kohl­ba­cher. “Ik heb zelfs mijn lamp van des­tijds nog. Dit ere­te­ken is een mooie be­kro­ning voor een be­lang­rijk stuk van mijn le­ven.”

FO­TO CHRIS NELIS

Jean Ooms van vzw Mijn­ver­le­den over­han­digt het ere­te­ken van red­der aan Lei Kohl­ba­cher (rechts).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.