Ook ex­tra geld voor ge­wo­ne fiets­pa­den

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

HAS­SELT - De uit­brei­ding van de fietsostra­des die de rug­gen­graat vor­men van het Limburgse fiets­pa­den­net, wordt voor­al ge­fi­nan­cierd met Vlaam­se en Eu­ro­pe­se sub­si­dies. Daar­naast is er ook ex­tra geld voor de aan­leg van nieu­we fiets­voor­zie­nin­gen door de Limburgse ge­meen­ten zelf.

“De pro­vin­cie Lim­burg en de Vlaam­se over­heid sub­si­di­ë­ren jaar­lijks ge­mid­deld 3,8 mil­joen eu­ro voor de aan­leg van de­ze fiets­pa­den”, zegt ge­de­pu­teer­de Jean-Paul Peus­kens.

On­der meer de fiets­straat in Peer, de fiets­voor­zie­nin­gen in de Sta­ti­ons­straat in Sint-Truiden, de fiets­pa­den in de Mo­len­dijk in Be­rin­gen en de fiets­pa­den in de Zon­hoeks­traat in Neer­pelt zijn gro­ten­deels ge­fi­nan­cierd via het pro­vin­ci­a­le fiets­fonds. “Mo­men­teel staan er in de he­le pro­vin­cie 25 ge­meen­te­lij­ke fiets­fond­s­pro­jec­ten in de stei­gers”, al­dus Peus­kens.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.