Grie­ken ge­teis­terd door bran­den en Sa­ha­ra­zand bij hit­te van 34 gra­den

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

ATHE­NE - Een war­me en krach­ti­ge zuid­wes­ten­wind, sa­men met fijn stof uit de Sa­ha­ra, be­moei­lij­ken al da­gen het le­ven van de men­sen in het wes­ten van Grie­ken­land en op ve­le ei­lan­den in de Ege­ï­sche Zee. Op het schier­ei­land Pe­lo­pon­ne­sos brak op ver­schil­len­de plaat­sen brand uit. Daar be­reik­te het kwik tij­dens het week­ein­de 33,9 gra­den. Veel men­sen heb­ben er ook adem­ha­lings­pro­ble­men, om­dat de wind stof uit de Sa­ha­ra met zich mee­draagt. Het zicht was be­perkt tot 100 me­ter. De ci­vie­le be­scher­ming raad­de de men­sen aan geen zwaar werk te ver­rich­ten. En men­sen met hart- en adem­ha­lings­pro­ble­men blij­ven het best niet te lang in open lucht. Het fe­no­meen zou nog tot mor­gen du­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.