Meer dan 100 do­den door ge­vaar­lij­ke las­sa­koorts in Ni­ge­ria

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

LAOS - In Ni­ge­ria zijn nu al 101 men­sen aan de ge­vaar­lij­ke las­sa­koorts ge­stor­ven. De uit­braak is een van de erg­ste van de voor­bije ja­ren.

On­der de do­den zijn ook een aan­tal ver­ple­gers en art­sen, die niet wis­ten dat hun pa­ti­ën­ten met het vi­rus wa­ren be­smet of geen be­scher­men­de kle­dij droe­gen. Bo­ven­dien wordt uit­ge­gaan van 1.781 ver­moe­de en 408 be­ves­tig­de ge­val­len bin­nen de twee maan­den. Bo­ven­dien is de las­sa­koorts in­tus­sen ook in het West-Afri­kaan­se Li­be­ria op­ge­do­ken: min­stens 12 men­sen zijn er sinds het be­gin van het jaar aan de vi­rus­ziek­te ge­stor­ven. Las­sa wordt voor­al over­ge­dra­gen door voe­dings­mid­de­len en huis­raad die met uri­ne en uit­werp­se­len van rat­ten zijn ver­vuild. De vi­rus­ziek­te is ook erg be­smet­te­lijk bij con­tact met uit­schei­din­gen van ge­ïn­fec­teer­de per­so­nen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.