Van­af nu el­ke lucht­vaart­pas­sa­gier ge­screend

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

De Bel­gi­an Pas­sen­ger In­for­ma­ti­on Unit (BelPIU) is gis­te­ren of­fi­ci­eel ge­start met de scree­ning van de lucht­vaart­pas­sa­giers in ons land, in het ka­der van de strijd te­gen zwa­re mis­daad en ter­ro­ris­me. “Me­de­wer­kers kun­nen – in­dien no­dig – de juis­te dien­sten ver­wit­ti­gen om een per­soon te on­der­schep­pen, te on­der­vra­gen of aan te hou­den. De be­trok­ken dien­sten pro­be­ren vei­lig­heid wel al­tijd af te we­gen te­gen­over het vrije ver­keer van per­so­nen en de pri­va­cy”, be­na­drukt mi­nis­ter van Bin­nen­land­se Za­ken Jan Jam­bon (N-VA).

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.