Kind & Ge­zin fu­seert met Jon­ge­ren­wel­zijn

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Vol­gend jaar fu­se­ren de agent­schap­pen Kind & Ge­zin en Jon­ge­ren­wel­zijn tot één Vlaams agent­schap. Nu houdt K&G zich be­zig met ta­ken als kin­der­op­vang en ge­zins­on­der­steu­ning, Jon­ge­ren­wel­zijn staat in voor de pleeg­zorg en komt bij­voor­beeld ook tus­sen bij jeugd­de­lin­quen­tie. Mi­nis­ter van

BRUSSEL -

Wel­zijn Jo Van­deur­zen (CD&V) spreekt van een “lo­gi­sche stap” om de hulp­ver­le­ning aan kin­de­ren, jon­ge­ren en hun ge­zin­nen maxi­maal te om­vat­ten. “Ook min­der­ja­ri­gen en jong­vol­was­sen per­so­nen met een han­di­cap ma­ken deel uit van de doel­groep. Hier­mee zul­len we ef­fi­ci­ën­tie­win­sten boe­ken.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.