Ja­pan­se pre­mier in nau­we schoen­tjes

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

TO­KIO - De Ja­pan­se eer­ste mi­nis­ter Shin­zo Abe zit op­nieuw in moei­lijk­he­den, in het nauw ge­dre­ven door een twee­de schan­daal van vriend­jes­po­li­tiek dat aan de op­per­vlak­te komt.

Er heerst steeds meer on­vre­de on­der de Ja­pan­se be­vol­king, wat za­ter­dag tot ui­ting kwam in een naar Ja­pan­se nor­men zeer gro­te be­to­ging.

Abe kwam al ver­zwakt uit een vast­goed­af­fai­re die in maart was op­ge­do­ken. En nu is er dus een an­de­re ou­de zaak. Abe wordt er­van ver­dacht zijn in­vloed aan­ge­wend te heb­ben om een vriend te hel­pen die een nieu­we dier­ge­nees­kun­di­ge fa­cul­teit wou op­rich­ten. Een of­fi­ci­eel do­cu­ment van 2015 dat vo­ri­ge week op­dook, om­schrijft die plan­nen als “een zaak die de pre­mier aan­be­langt”. De po­pu­la­ri­teit van Abe was de voor­bije maan­den al ge­daald tot am­per 31 pro­cent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.