Rus­si­sche jour­na­list sterft na val van bal­kon

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

MOS­KOU - De Rus­si­sche on­der­zoeks­jour­na­list Maxim Boro­din is zon­dag over­le­den na­dat hij een dag eer­der van zijn bal­kon op de vijf­de ver­die­ping ge­val­len was in Je­ka­te­ri­nen­burg.

Vol­gens de au­to­ri­tei­ten is er geen re­den om het over­lij­den van Boro­din als iets an­ders dan een on­ge­luk te be­schou­wen. Maar een vriend zegt dat Boro­din hem eer­der had ge­beld met de bood­schap dat er ge­wa­pen­de en ge­mas­ker­de man­nen in de trap­hal van zijn ap­par­te­ment wa­ren. Daar­na bel­de hij we­l­is­waar te­rug om te zeg­gen dat die man­nen blijk­baar aan een oe­fe­ning mee­de­den.

De voor­bije we­ken had Boro­din ge­schre­ven over de ‘Wagner­groep’, en­ke­le hon­der­den Rus­si­sche huur­lin­gen die be­gin fe­bru­a­ri in Sy­rië om­ge­ko­men zou­den zijn in een con­fron­ta­tie met Ame­ri­kaan­se troe­pen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.