De man van 30 mil­joen (rechts)

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

ANT­WER­PEN - Ant­werps bur­ge­mees­ter Bart De Wever (N-VA) maakt een sel­fie met het ge­res­tau­reer­de zelf­por­tret van Pe­ter Paul Ru­bens fo­to). Dat hangt op­nieuw te blin­ken in zijn Ru­bens­huis in Ant­wer­pen.

Nu ja, blin­ken. Na de res­tau­ra­tie van het 400 jaar ou­de zelf­por­tret is het be­han­deld met een mat­te ver­nis. “Om­dat dat het ori­gi­ne­le schil­de­rij het best tot zijn recht doet ko­men”, zegt di­rec­teur Ben Van Be­ne­den van het Ru­bens­huis. We­reld­wijd zijn er maar vier zelf­por­tret­ten van de Ant­werp­se mees­ter. Wat maakt dat het schil­de­rij min­stens 20 tot 30 mil­joen eu­ro waard is. De res­tau­ra­tie van het unie­ke werk hield voor­na­me­lijk in dat er la­gen verf van vroe­ge­re res­tau­ra­ties op­nieuw wer­den ver­wij­derd, tot de au­then­tie­ke Ru­bens­verf weer kwam bloot te lig­gen. “We heb­ben vast­ge­steld dat er on­ge­lo­fe­lijk veel over­schil­de­rin­gen zijn ge­weest en min­stens drie ver­nis­la­gen zijn toe­ge­voegd.”

FO­TO DIRK KERSTENS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.