Bel­gi­sche (73) af­ge­voerd on­der­weg naar Com­pos­te­la

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Een 73-ja­ri­ge Bel­gi­sche vrouw die de pel­grims­rou­te naar San­tia­go de Com­pos­te­la aan het af­leg­gen is, werd zon­dag naar het zie­ken­huis over­ge­bracht.

COM­POS­TE­LA -

Vol­gens de krant ‘Di­a­rio de Na­var­ra’ za­gen twee reis­ge­no­ten hoe de vrouw plots hart­klop­pin­gen kreeg. Ze licht­ten met­een de hulp­dien­sten in en de vrouw werd naar het zie­ken­huis ge­bracht. Vol­gens de lo­ka­le brand­weer stelt ze het goed en heeft ze haar tocht gis­ter­och­tend al­weer kun­nen voort­zet­ten. Ze moet nog ze­ven­hon­derd ki­lo­me­ter af­leg­gen tot de aan­komst in Com­pos­te­la.

FO­TO HBVL

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.