De vlug­ge vra­gen

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Waar hoop je over tien jaar te staan?

“In het ide­a­le sce­na­rio zou ik dan nog steeds te­ken­werk doen bij ar­che­o­lo­gi­sche op­gra­vin­gen en daar­naast als zelf­stan­dig il­lu­stra­tor wer­ken.”

Word je er rijk van?

“Aan mijn reis naar Egyp­te heb ik niks ver­diend, maar het heeft me ook niets ge­kost. Geld is niet mijn drijf­veer, dan zou ik de ver­keer­de bran­che ge­ko­zen heb­ben. Ik vind het veel be­lang­rij­ker om werk te doen dat ik graag doe.”

Kom je nooit in de ver­lei­ding om een ar­che­o­lo­gi­sche vondst in je ba­ga­ge te ste­ken?

“Op de lucht­ha­ven wordt er heel streng op toe­ge­ke­ken dat er niks het land ver­laat. Ik had een steen met fos­sie­len ge­von­den en heb even over­wo­gen om hem mee te ne­men als sou­ve­nir, maar heb het uit­ein­de­lijk toch maar niet ge­daan.” (lacht)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.