Roe­meens die­ven­duo slaat op­nieuw toe in stads­cen­trum

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

De twee Roe­meen­se die­ven die en­ke­le da­gen ge­le­den in SintTrui­den in De Klok een gsm sta­len, wa­ren za­ter­dag op­nieuw op roof­tocht. Nu was res­tau­rant El Bo­ca­do een van de doel­wit­ten.

Ter­wijl Ben­ja­min Lu­cas in de keu­ken be­zig was, kwam het twee­tal de zaak bin­nen. “Het was 12.45 uur. Ik was al­leen en had hen niet met­een op­ge­merkt”, zegt Lu­cas. “Ze zijn dins­dag ook al bij ons bin­nen ge­weest, maar ze had­den en­kel in­te­res­se in pa­el­la en toen dat er niet was zijn ze ver­trok­ken. Ver­moe­de­lijk wa­ren ze op ver­ken­ning. Op de be­wa­kings­beel­den is te zien dat ze wis­ten waar ze moesten zijn voor de kas­sa. Ze heb­ben ook een MacBook mee­ge­no­men. Het is heel be­ang­sti­gend dat ik ze niet heb op­ge­merkt, want ik was al­leen in de zaak en erg ge­con­cen­treerd be­zig met het be­rei­den van de ge­rech­ten. Toen ik uit de keu­ken kwam, ston­den ze voor de toog in de me­nu­kaart te kij­ken. Pas na­dat ze ver­trok­ken wa­ren merk­te ik de dief­stal op.”

Er is een klacht in­ge­diend bij de po­li­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.