Een op de tien te snel bij week­end­con­tro­les

Het Belang van Limburg - - Uit Uw Gemeente -

Tij­dens het voor­bije week­end zijn 349 snel­heids­over­tre­ders ge­flitst. Dat is tien pro­cent van de ge­con­tro­leer­den. Der­tig agen­ten van Weg­po­li­tie Lim­burg en de zo­nes Lim­burg Re­gio Hoofd­stad, HANO, Kem­pen­land, Bilzen/Hoe­selt/Riemst en Maas­land na­men deel.

Bij al­co­hol­con­tro­les had­den 35 be­stuur­ders te veel ge­dron­ken. Dat is 4 pro­cent van de 885 ge­con­tro­leer­den. Twee van de ze­ven drugstes­ten wa­ren po­si­tief. Daar­naast wa­ren er nog 25 over­tre­din­gen voor rij­den zon­der gor­del, zon­der ver­ze­ke­ring en zon­der in­schrij­ving.

Op de Limburgse we­gen zijn af­ge­lo­pen week­end zes­tien on­ge­val­len met ge­won­den ge­beurd. Er zijn elf rij­be­wij­zen in­ge­trok­ken voor zwa­re over­tre­din­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.