Zil­ve­ren Swings mikt op goud

Het Belang van Limburg - - Sport -

Bart Swings - olym­pisch vi­ce­kam­pi­oen op de mas­sas­tart in Py­e­ongchang - neemt met graag­te com­pli­men­ten in ont­vangst. Gis­te­ren zet­te mi­nis­ter van Sport Phi­lip­pe Muy­ters (N-VA) hem in de bloe­me­tjes, sa­men met an­de­re spor­ters die me­dail­les pak­ten op in­ter­na­ti­o­na­le kam­pi­oen­schap­pen. Swings wil in ju­li ook nog goud be­ha­len, en wel op het WK skee­le­ren, zijn eer­ste lief­de. De ont­vangst bij Muy­ters be­gon met een mi­nuut stil­te, als eer­be­toon aan de over­le­den wiel­ren­ner Mi­chael Gool­aerts.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.