Monaco be­taalt fans te­rug na 7-1

Het Belang van Limburg - - Sport -

HET BE­LANG VAN LIM­BURG AS Monaco zal zijn sup­por­ters, die een tic­ket koch­ten voor de met 7-1 ver­lo­ren wed­strijd in het Parc des Prin­ces, te­rug­be­ta­len. Dank­zij die klin­ken­de ze­ge ver­o­ver­de PSG zijn ze­ven­de Fran­se lands­ti­tel. Ti­ele­mans (fo­to) en co dro­pen ontgoocheld af. “Al­leen on­ze sup­por­ters wa­ren op ni­veau. Ik wil hen dan ook be­dan­ken”, zegt Va­dim Va­si­ly­ev, de vi­ce­voor­zit­ter van de Zuid-Fran­se club. “Het is nu aan ons om die twee­de plaats te pak­ken. Ik wil dit sce­na­rio niet op­nieuw mee­ma­ken. Ik ver­wacht za­ter­dag te­gen Guin­gamp een re­ac­tie van de spe­lers.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.