“Veel ta­lent, werk­lust en strik­te or­ga­ni­sa­tie”

Het Belang van Limburg - - Sport -

Het res­pect voor AA Gent en het werk dat Van­der­haeg­he er le­vert, is groot bij Cle­ment. “De cij­fers lie­gen niet, geen en­ke­le ploeg be­haal­de meer pun­ten in 2018 dan AA Gent. Bo­ven­dien in­cas­seer­den ze, on­danks de zwak­ke start, het klein­ste aan­tal te­gen­goals over het he­le sei­zoen. Van­der­haeg­he kiest voor een strik­te or­ga­ni­sa­tie, de backs spe­len la­ger dan on­der Van­hae­ze­brou­ck. Ik zie ook enorm veel werk­lust. Daar kan je nog een gro­te do­sis in­di­vi­du­eel ta­lent aan toe­voe­gen, waar­bij al­le po­si­ties in de aan­val dub­bel be­zet zijn.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.