Cou­c­ke be­loof­de ti­tel­pre­mie van 2 mil­joen eu­ro

Het Belang van Limburg - - Sport -

Marc Cou­c­ke mo­ti­veert de spe­lers van Anderlecht enorm om toch nog de ti­tel te pak­ken. De voor­zit­ter be­loof­de zijn ploeg een kam­pi­oe­nen­pre­mie van 2 mil­joen eu­ro, te ver­de­len on­der al­le spe­lers. Aan­ge­zien de spe­lers nog geen ver­deel­sleu­tel heb­ben, is het on­mo­ge­lijk om uit te re­ke­nen hoe­veel de ti­tel­pre­mie per per­soon kan be­dra­gen. Wordt het ver­deeld op ba­sis van het aan­tal se­lec­ties, het aan­tal speel­mi­nu­ten? Het gaat ook niet om een re­cord­pre­mie. Stel dat de 20 meest op­ge­stel­de spe­lers recht heb­ben op een aan­zien­lijk deel van die 2 mil­joen dan kom je uit op maxi­mum 100.000 eu­ro per per­soon. Ter­wijl de kam­pi­oe­nen­pre­mie vo­rig sei­zoen zo’n 140.000 eu­ro bru­to per man be­droeg.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.