Geld te­rug

Het Belang van Limburg - - Goed Nieuws Krant -

Prins Lau­rent, die steeds op on­ze steun mag re­ke­nen voor al zijn denk­ba­re en on­denk­ba­re frat­sen, kwam za­ter­dag naar Has­selt met zijn nieu­we Qu­a­dro4 mo­tor en kocht in het voor­bij rij­den en­ke­le hem­den bij mo­de­ont­wer­per Stijn Hel­sen. Een be­te­re pro­mo­tor voor Lim­burg valt ner­gens te vin­den, we mo­gen dus ho­pen dat ze die mens op z’n minst zijn hem­den vol­le pot te­rug­be­ta­len. En mocht u het ons vra­gen: die mo­tor be­ta­len wij ook te­rug. Wél één keer per week langs­ko­men graag.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.