LIER­SE

Het Belang van Limburg - - Sport -

Hall en Buy­sens nog ge­bles­seerd - Hall en Buy­sens blij­ven in de zie­ken­boeg. Vin­ck en Ca­mar­go ma­ken de­ze week bij de be­lof­ten hun her­op­tre­den. Joa­chim is op­nieuw fit. El­ga­bas is ge­schorst.(ku­gu)

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.