16 pro­cent pmd-af­val wordt niet ge­re­cy­cleerd

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

Van het pmd-af­val dat in de blau­we zak te­recht­komt – jaar­lijks zo’n 157.000 ton – wordt 84 pro­cent ge­re­cy­cleerd. 16 pro­cent kan niet wor­den her­ge­bruikt. Dat blijkt uit een stu­die van de fe­de­ra­tie van re­cy­cleer­be­drij­ven in op­dracht van mi­nis­ter van Leef­mi­li­eu Ma­rie-Chris­ti­ne Mar­g­hem (MR). Dat 16 pro­cent niet re­cy­cleer­baar is, is soms de schuld van de sor­teer­der, maar vaak ligt het ook aan de ver­pak­kin­gen. Be­lang­rijk­ste hin­der­nis zijn ver­pak­kin­gen die be­staan uit ver­schil­len­de ma­te­ri­a­len. Ook ge­kleur­de pet­fles­sen kun­nen een pro­bleem vor­men, net als fles­sen met een om­hul­sel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.