Pro­ces Kas­teel­moord in be­roep bin­nen en­ke­le maan­den van start

Het Belang van Limburg - - NIEUWS -

BRUG­GE - Het pro­ces over de Kas­teel­moord moet wor­den over­ge­daan voor het hof van be­roep. Het par­ket van WestVlaan­de­ren heeft be­roep aan­ge­te­kend te­gen de straf­fen voor de vier ver­oor­deel­den. An­dré Gy­sel­brecht (67), Pier­re Ser­ry (67), Evert de Cler­cq (54) en Fran­cis­cus Lar­mit (41) wer­den res­pec­tie­ve­lijk tot 27, 21, 27 en 15 jaar cel ver­oor­deeld voor hun aan­deel in de moord op Stijn Sae­lens op 31 ja­nu­a­ri 2012. De pro­cu­reurs had­den 30, 26, 28 en 24 jaar ge­vraagd en 15 jaar ter­be­schik­king­stel­ling. Eer­der raak­te al be­kend dat Gy­sel­brecht en De Cler­cq in be­roep gaan te­gen hun ver­oor­de­ling. Door de be­slis­sing van het par­ket moe­ten al­le be­klaag­den dus voor het hof van be­roep ver­schij­nen. Het pro­ces gaat wel­licht bin­nen en­ke­le maan­den van start.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.