“Bart, jong, zet die plaat af”

Het Belang van Limburg - - NIEUWS POLITIEK -

Open Vld-voor­zit­ster Gwen­do­lyn Rutten (foto) kan het maar ma­tig ap­pre­ci­ë­ren dat N-VA-voor­zit­ter Bart De We­ver de­ze week op­nieuw de af­ge­spro­ken Ener­gie­stra­te­gie en de daar­mee sa­men­han­gen­de ker­nuit­stap te­gen 2025 in twij­fel trok. De We­ver zei dat dit “een uit­stap uit fos­sie­le brand­stof, uit kern­cen­tra­les en te­ge­lij­ker­tijd het wa­gen­park elek­trisch ma­ken, niet re­a­lis­tisch is te­gen 2030.” Tot gro­te er­ger­nis van de an­de­re meer­der­heids­par­tij­en. “Tel­kens als wij een stap voor­uit zet­ten, zet hij er twee ach­ter­uit”, zegt Rutten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.