Spoed­zit­ting over ebo­la-epi­de­mie in Con­go

Het Belang van Limburg - - NIEUWS -

KINSHASA - De We­reld­ge­zond­heids­or­ga­ni­sa­tie houdt van­daag een spoed­zit­ting over de uit­braak van de ebo­la-epi­de­mie in de DR Con­go. Be­doe­ling is on­der meer be­slis­sen of de epi­de­mie uit­ge­roe­pen moet wor­den tot een “nood­si­tu­a­tie voor de volks­ge­zond­heid met een in­ter­na­ti­o­na­le draag­wijd­te”. Als een com­mis­sie van ex­perts de uit­braak dat eti­ket geeft, kan dat lei­den tot meer in­ter­na­ti­o­na­le be­trok­ken­heid, in de vorm van meer on­der­zoek en mid­de­len.

Er zijn in­tus­sen 44 men­sen die symp­to­men ver­to­nen van he­mor­ra­gi­sche koorts, van wie er drie be­ves­tigd zijn als ebo­la­ge­val­len. Er vie­len ook al 23 do­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.