Brand ver­nielt 8 hec­ta­re groen op schiet­ter­rein

Het Belang van Limburg - - UIT UW GEMEENTE -

Op het mi­li­tai­re do­mein in Leopoldsburg is gis­ter­na­mid­dag acht hec­ta­re hei­de en la­ge be­bos­sing in vlam­men op­ge­gaan. Het vuur brak uit tij­dens schiet­oe­fe­nin­gen van het le­ger. “In een brand­gang heb­ben we het vuur moe­ten op­wach­ten om te kun­nen blus­sen. Op het schiet­veld mo­gen we niet op het ter­rein voor on­ze ei­gen vei­lig­heid. Er kan nog mu­ni­tie lig­gen die niet is af­ge­gaan”, zegt Pie­ter Blom­mé van de brand­weer. De korp­sen van Leopoldsburg, Lommel en Bree kwa­men met acht wa­gens voor de blus­wer­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.