Der­de stroom­pan­ne in vier we­ken door wer­ken in Zus­sen

Het Belang van Limburg - - UIT UW GEMEENTE -

Gro­te de­len van Riemst za­ten gis­ter­voor­mid­dag zon­der stroom. Al voor de der­de keer in vier we­ken tijd. Gis­te­ren was het pro­bleem te wij­ten aan een men­se­lij­ke fout tij­dens graaf­wer­ken op de Emae­ler­weg in Zus­sen.

Met na­me de deel­ge­meen­ten Riemst, Vroen­ho­ven, Kan­ne en Zi­chen-Zus­sen-Bol­der wer­den ge­trof­fen door de pan­ne. Het me­ren­deel van de ge­trof­fen stra­ten had na ruim een half uur op­nieuw stroom, maar in en­ke­le stra­ten van Zus­sen kon de elek­tri­ci­teit pas rond het mid­dag­uur her­steld wor­den. Oor­zaak wa­ren graaf­wer­ken in de Emae­ler­weg in Zus­sen.

Riemst werd de voor­bije maand al twee keer eer­der met een stroom­on­der­bre­king ge­con­fron­teerd. Op dins­dag 17 april viel de elek­tri­ci­teit uit na­dat een stroom­ka­bel bij graaf­wer­ken door een aan­ne­mer werd los­ge­trok­ken. En af­ge­lo­pen zon­dag had een ver­bin­dings­ele­ment tus­sen twee be­lang­rij­ke stroom­ka­bels het be­ge­ven. Voor­al han­de­laars en ho­re­cauit­ba­ters kla­gen over de stroom­pan­nes. IJs­sa­lon Pim­per­nel­le­ke in Vroen­ho­ven, bak­ker Smets en ho­tel In Kan­ne en Krui­ke in Kan­ne en hun col­le­ga’s za­ten met de han­den in het haar. In Kan­ne, in het Aver­gat, was er gis­te­ren ook nog een wa­ter­lek. Daar is een aan­ne­mer be­zig met de voor­be­rei­den­de wer­ken voor de her­in­rich­ting van de straat.

FOTO EVA

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.