Tuin­hui­s­in­bre­kers ris­ke­ren tot 24 maan­den cel

Het Belang van Limburg - - UIT UW GEMEENTE -

Voor de cor­rec­ti­o­ne­le rechtbank zijn gis­te­ren twee Hout­ha­le­na­ren ver­sche­nen voor het ple­gen van in­bra­ken in tuin­huis­jes in Houthalen-Oost. De fei­ten da­te­ren van au­gus­tus 2016. Er was toen spra­ke van een wa­re in­bra­ken­plaag. Liefst 38 slacht­of­fers kre­gen die­ven over de vloer. Het par­ket kon via spo­ren­on­der­zoek een tien­tal fei­ten lin­ken aan een Hout­ha­le­naar die zijn kat stuur­de naar de rechtbank. De pro­cu­reur vor­der­de 24 maan­den cel te­gen de man die tij­dens zijn ver­hoor de in­bra­ken en dief­stal­len be­kend heeft. Een twee­de ver­dach­te zou ook be­trok­ken zijn bij een dief­stal. Het open­baar mi­nis­te­rie wil acht maan­den cel voor hem. De man ont­kent en gaat voor de vrij­spraak. De po­li­tie kwam het duo op het spoor na een tip van een slacht­of­fer. Hij was te we­ten ge­ko­men waar zijn ver­dwe­nen kan­ten­maai­er was en ver­vol­gens ging de bal aan het rol­len.

Von­nis op 14 ju­ni.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.