Woo naar sche­pen­col­le­ge

Het Belang van Limburg - - SPORT -

Voor­zit­ter Way­ne Woo (foto) van Pa­tro Eis­den Maas­me­che­len moet zich van­daag ver­ant­woor­den voor het sche­pen­col­le­ge van Maas­me­che­len. “We wil­len we­ten hoe hij de toe­komst ziet en of er al een apar­te vzw werd op­ge­richt voor de jeugd”, al­dus sche­pen van Sport Johan Wolk. “Die voor­waar­den spe­len mee in de even­tu­e­le ver­len­ging van het huur­con­tract voor het sta­di­on.” De ge­meen­te­raad moet dat la­ter be­slis­sen. Woo zou vol­gens som­mi­ge bron­nen al ge­sprek­ken voe­ren om de club te ver­ko­pen.

FOTO DICK DEMEY

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.