In­ge­stuurd door Niels Aer­den

Het Belang van Limburg - - DE BUURTKRANT -

tStu­de­ren én ma­ma zijn: Chris­ti­ne, De­wi en Mie­ke to­nen dat het kan. UCCL zet­te haar stu­den­tes in de bloe­me­tjes met een pré­moe­der­dag­ont­bij­tje in hun open­huis voor jon­ge ge­zin­nen ZuMa in Hasselt.

De drie ma­ma’s stu­de­ren vroed­kun­de aan UC Leu­ven-Lim­burg. Een com­bi­na­tie van stu­de­ren en kind­jes groot­bren­gen is niet al­tijd evi­dent. Daar­om trak­teer­de de ho­ge­school van de Mo­ving Minds hen op een

tt­ge­zel­li­ge och­tend in het open­huis. Sa­men rond de ta­fel met de an­de­re ou­ders, groot­ou­ders en kind­jes ge­no­ten ze van een ge­zond ont­bijt aan­ge­bo­den door de ho­ge­school. ZuMa is een ini­ti­a­tief van de ho­ge­school. Het open­huis is een tref­punt waar ou­ders, hulp­ver­le­ners, sta­gi­airs en peu­ters el­kaar ont­moe­ten. Work­shops, een we­ke­lijks peu­ter­nest­je, ruim­te om te ver­lui­e­ren en (borst)voe­ding te ge­ven staan el­ke vrij­dag op de agen­da in het war­me huis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.