The Pret­ty Girls kro­nen zich tot twir­ling­kam­pi­oen van Bel­gië

In­ge­stuurd door Cin­dy Joo­ken

Het Belang van Limburg - - DE BUURTKRANT -

Op zon­dag 6 mei vond het Bel­gisch kam­pi­oen­schap twir­ling plaats in sport­hal El­c­ker­lyc in Sint-Lam­brechtsHerk. Ook twir­ling­groep The Pret­ty Girls (TPG) uit Sint-Lam­brechts-Herk was van de par­tij. In el­ke ca­te­go­rie waar­in The Pret­ty Girls deel­na­men, gin­gen ze aan de haal met goud.

Na­dat ze eer­der gro­te win­naar wer­den op het Vlaams kam­pi­oen­schap, hoop­ten de meis­jes van The Pret­ty Girls uit Sint-Lam­brechts-Herk nu op en­ke­le na­ti­o­na­le ti­tels. Om 9.30 uur ging de wed­strijd van start met de so­lis­ten, waar­na de duo's, teams en groe­pen aan de beurt kwa­men. Het was een be­hoor­lijk vol pro­gram­ma dat af­ge­werkt moest wor­den. Rond 15 uur was de wed­strijd ten ein­de en was het tijd voor de prijs­uit­rei­king. In el­ke ca­te­go­rie waar­in de meis­jes van The Pret­ty Girls deel­na­men, gin­gen ze aan de haal met de gou­den me­dail­le. Zij mo­gen zich­zelf nu met trots kam­pi­oen van Bel­gië noe­men. Voor de oud­ste meis­jes wacht nog een be­lang­rij­ke uit­da­ging: be­gin ju­li gaan zij naar het Eu­ro­pees kam­pi­oen­schap in Du­blin. Nog geen tijd om op de lau­we­ren te rus­ten dus. Zij zul­len nog hard trai­nen in voor­be­rei­ding op dit kam­pi­oen­schap.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.