In­ge­stuurd door Car­lo Van­der­strae­ten

Na­tuur­punt op zoek naar wa­ter­dra­ken in na­tuur­ge­bied Tom­me­len

Het Belang van Limburg - - DE BUURTKRANT -

Na­tuur­punt Hasselt-Zon­ho­ven trok on­langs op ont­dek­kings­tocht in na­tuur­ge­bied Tom­me­len. Doel van de wan­de­ling: op zoek gaan naar de wa­ter­dra­ken in het poe­len­com­plex de Bom­men­koe­ters.

Wa­ter­dra­ken zijn kam­sa­la­man­ders waar­van in Tom­me­len de groot­ste po­pu­la­tie van Vlaan­de­ren zit. Bom­men­koe­ters is het dia­lect voor bom­men­kra­ters (ont­staan tij­dens bom­bar­de­men­ten bij WO II). Vee­rig lief­heb­bers gin­gen op pad en kre­gen des­kun­di­ge uit­leg van de gid­sen over het ge­bied en over de edu­ca­tie­ve in­vul­ling er­van. In sep­tem­ber or­ga­ni­seert de stad Hasselt de in­hul­di­ging van een nieuw kunst­werk: 'Art of a pop­py flo­wer', ge­maakt door stu­den­ten van Cam­pus HAST uit Hasselt. Bo­ven­dien komt er vol­gend jaar een uit­kijk­to­ren wat het na­tuur­ge­bied nog aan­trek­ke­lij­ker maakt. Als af­slui­ter kreeg el­ke deel­ne­mer aan het vre­des­bos­je een Has­selts li­keur­tje aan­ge­bo­den. Ze kre­gen ook een lek­ker am­bach­te­lijk boe­ren­brood.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.