In­ge­stuurd door Jacq Mey­nen

Het Belang van Limburg - - DE BUURTKRANT -

Op maan­dag 14 mei bracht Ne­os Ku­rin­gen een be­zoek aan de ba­si­liek van Scher­pen­heu­vel. De gids ver­tel­de hoe een ge­hucht van Zi­chem door de toe­loop van be­de­vaar­ders uit­groei­de tot één van de be­lang­rijk­ste be­de­vaarts­oor­den van het land. Na­dien volg­de een bus­rit door de prach­ti­ge streek van de De­mer en de Ge­te. De Ne­o­sle­den kre­gen zicht op het kas­teel van Horst, het markt­plein van Zi­chem, de Maag­den­to­ren en er was een stop aan de Ab­dij van Aver­bo­de. Ook hier ge­no­ten de Ne­os-le­den van al­le mooie ge­bou­wen en hun ge­schie­de­nis.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.