Va­der Mar­kle komt niet

Het Belang van Limburg - - NIEUWS -

Het is nu de­fi­ni­tief: de va­der van Meghan Mar­kle zal niet aan­we­zig zijn op het hu­we­lijk. In een ver­kla­ring laat Mar­kle we­ten dat ze het erg jam­mer vindt. ‘Ik geef veel om mijn va­der en ik hoop dat hij de ruim­te krijgt om zich te rich­ten op zijn ge­zond­heid.’ Tho­mas Mar­kle kreeg een hart­aan­val, waar­door hij niet in staat zou zijn om te ko­men. Maar ge­zegd wordt dat de be­lang­rijk­ste re­den van zijn af­we­zig­heid is dat hij zijn doch­ter en het Brit­se ko­nings­huis niet in ver­le­gen­heid wil­de bren­gen. Vo­ri­ge week ont­stond er op­hef om­dat hij zich door pa­pa­raz­zi had la­ten be­ta­len voor foto’s die ge­maakt wer­den toen hij een pak voor de bruiloft uit­zocht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.