Prins Lau­rent over­weegt stap­pen na ver­kla­rin­gen N-VA

Het Belang van Limburg - - NIEUWS -

LAKEN - Prins Lau­rent (foto) be­kijkt sa­men met zijn ad­vo­ca­ten of hij stap­pen kan ne­men na­dat Ka­mer­lid Pe­ter Buys­rog­ge (N-VA) hem be­schul­dig­de van frau­de. “De prins be­treurt de­ze nieu­we de­ma­go­gi­sche be­schul­di­ging, die bo­ven­dien een straf­rech­te­lij­ke be­tich­ting in­houdt.” Vol­gens Buys­rog­ge had de prins een vals ver­slag in­ge­diend over zijn ac­ti­vi­tei­ten in 2017. “Daar­in staat niks ver­meld over zijn be­zoek aan de Chi­ne­se am­bas­sa­de”, klinkt het. Noch­tans is het in­die­nen van een cor­rect jaar­ver­slag bij pre­mier Mi­chel en het par­le­ment een van de voor­waar­den om recht te heb­ben op een do­ta­tie van 308.000 eu­ro. Daar­om wil Buys­rog­ge een wets­voor­stel in­die­nen dat de prin­se­lij­ke do­ta­tie op­nieuw kan in­hou­den als hij val­se ver­kla­rin­gen af­legt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.