Ver­schu­e­ren of Prin­cen?

Het Belang van Limburg - - SPORT -

De Se­zoens­ral­ly wordt de vol­gen­de epi­so­de in de twee­strijd tus­sen Kris Prin­cen (BK-lei­der) en Vin­cent Ver­schu­e­ren (re­ge­rend kam­pi­oen). Prin­cen won Bocholt al twee keer, waar­on­der vo­rig jaar. Ver­schu­e­ren haal­de het nog nooit; de laat­ste twee jaar ging hij in de slot­fa­se in de fout. In de BK-stand wor­den de Sko­da-rij­ders ge­schei­den door vier punt­jes.

De twee voor­naams­te out­si­ders zijn Adri­an Fer­né­mont (Sko­da) en de Ier Step­hen Wright. Met de lo­ka­le co­pi­loot Ed­dy Smeets ein­dig­de hij al drie jaar op rij op de der­de plaats. Hij krijgt nu start­num­mer 3 mee, maar zal het met zijn Ford Fie­sta moei­lijk krij­gen te­gen de Sko­da’s. Bij de His­to­rics wordt Paul Lie­taer fa­vo­riet met zijn vier­wiel­aan­ge­dre­ven Su­ba­ru Leg­a­cy. Dirk De­veux start, in af­wach­ting van zijn Ford Sier­ra Cos­worth, met zijn Es­cort. Ver­der is het uit­kij­ken naar de jon­ge Chris­top­he De Leeuw, een nieu­we Monnens in de maak. In het Criterium heeft Phi­lip Lom­mers (BMW) het maxi­mum van de pun­ten en voor ei­gen volk wil de Lom­me­laar dat zo hou­den. Om­dat de we­gen­wer­ken aan de Bro­ge­ler­weg klaar zijn, neemt KP Gool­der zijn plaats weer in. KP Peer valt af. Er wor­den drie lus­sen van vijf KP’s ge­re­den. BK-STAND: 1. Kris Prin­cen 56; 2. Vin­cent Ver­schu­e­ren 52; 3. Adri­an Fer­né­mont 32; 4. Sé­bas­tien Be­do­ret en Pa­trick Snijers 26; 6. Gun­ther Monnens en Gré­goi­re Mun­ster 22.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.