Twee­de ze­ge voor Ben­nett

Het Belang van Limburg - - SPORT -

Sam Ben­nett (Bo­ra-Hans­gro­he, foto) heeft op het cir­cuit van Imo­la zijn twee­de rit­ze­ge in de­ze Giro ge­boekt. In een spec­ta­cu­lai­re en re­gen­ach­ti­ge fi­na­le won de Ier de sprint van een uit­ge­dund pe­lo­ton, voor Dan­ny van Pop­pel (Lot­toNL-Jum­bo) en Nic­co­lo Bo­ni­fa­zio (Bah­rein-Me­ri­da). De Brit Si­mon Ya­tes over­leef­de zon­der kleer­scheu­ren de fi­na­le en start ook vrij­dag in het ro­ze. De der­tien­de rit lijkt op pa­pier voer voor sprin­ters. De 180 ki­lo­me­ter tus­sen Fer­ra­ra en Ner­ve­sa Del­la Bat­ta­glia zijn vlak en ook een klim­me­tje van vier­de ca­te­go­rie, op 20 ki­lo­me­ter van de fi­nish, zou geen spel­bre­ker mo­gen zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.