Ca­si­no’s wij­zen el­ke dag 65 gok­kers de deur

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

El­ke dag wij­zen ca­si­no’s 65 gok­kers de deur, blijkt uit cij­fers van de Kans­spel­com­mis­sie en jus­ti­tie­mi­nis­ter Koen Geens (CD&V). Het gaat om men­sen die van de rech­ter niet meer mo­gen gok­ken of die van zich­zelf we­ten dat ze een gok­pro­bleem heb­ben en zich op een zwar­te lijst van de over­heid heb­ben la­ten zet­ten. Het ‘toe­gangs­ver­bod’ geldt ook on­li­ne. Gok­web­si­tes wei­ge­ren el­ke dag 1.700 men­sen om on­li­ne een gok­je te wa­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.