Drie po­li­tie­men­sen ge­wond tij­dens in­ter­ven­tie

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

SINT-TRUI­DEN - Drie po­li­tiein­spec­teurs zijn don­der­dag­avond ge­wond ge­raakt tij­dens een in­ter­ven­tie op de Gro­te Markt van Sint-Trui­den. Dat ge­beur­de toen een in­ter­ven­tie­ploeg een zwal­pen­de be­stuur­der wil­de con­tro­le­ren.

Be­stuur­der W.D. uit Sint-Trui­den re­a­geer­de niet op de aan­ma­ning van de po­li­tie. Op de Gro­te Markt, aan de ver­zink­ba­re paal­tjes aan de Zout­straat, kon de vluch­ten­de be­stuur­der met zijn au­to niet meer ver­der. En dus zet­te hij het maar op een lo­pen.

En toen liep het mis. De man keer­de zich zon­der aan­lei­ding te­gen de twee po­li­tie­men­sen en het kwam tot een scher­mut­se­ling, waar­bij de twee in­spec­teurs ge­wond raak­ten. On­der­tus­sen was een po­li­tie­ploeg in bij­stand ge­ko­men om W.D. mee naar het com­mis­sa­ri­aat te bren­gen. Ook in de com­bi en bij de cel­len bleef de ver­dach­te – zelfs met hand­boei­en aan – weer­stand bie­den. Hij slaag­de er­in een der­de agent te ver­won­den. La­ter bleek de man high en dron­ken te zijn. Hij is bo­ven­dien geen on­be­ken­de voor po­li­tie en jus­ti­tie: de man was vrij on­der voor­waar­den voor drug­ge­bruik en ge­weld­ple­ging. Twee agen­ten zijn ar­beids­on­ge­schikt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.