Neer­pel­te­naar vindt stuk­jes hout in twee ijs­jes van Lo­tus

Het Belang van Limburg - - Nieuws - Koen SNOEKX

NEER­PELT - Neer­pel­te­naar Guy Rut­tens (40) schrok zich een bult toen hij af­ge­lo­pen week in een ijs­je van Lo­tus beet. “In het ijs­je stak een stuk­je hout van en­ke­le cen­ti­me­ters lang met een scher­pe punt”, zegt Rut­tens. Ook in het ijs­je dat zijn vrien­din at, zat een stuk­je hout. “Wie weet wat er ge­beurd was als mijn kin­de­ren dit ijs­je had­den ge­ge­ten”, zegt Rut­tens.

Guy Rut­tens (40) kocht on­langs bij Del­hai­ze in Neer­pelt een doos ijs­jes van het merk Lo­tus. In die doos zit­ten acht Mi­ni Sticks be­dekt met spe­cu­loos­pas­ta. “Toen ik in het ijs­je beet, voel­de ik plots iets vreemds in mijn mond”, zegt Rut­tens. Wat bleek: in het ijs­je zat een stuk­je hout van en­ke­le cen­ti­me­ters lang met een scher­pe punt. Maar niet al­leen met het ijs­je van Rut­tens was er iets mis. “Ook in het ijs­je dat mijn vrien­din op­at, stak er een stuk­je hout.” De Neer­pel­te­naar is niet te spre­ken over wat hem over­kwam. “Ik heb twee jon­ge kin­de­ren. Stel dat zij van de­ze ijs­jes had­den ge­ge­ten. Dat had heel slecht kun­nen af­lo­pen.”

Rut­tens maak­te met­een mel­ding van het pro­bleem bij Lo­tus Ba­ke­ries, de pro­du­cent van de Mi­ni Sticks. “Wij heb­ben in­der­daad een klacht ont­van­gen”, zegt Wil­li­am Du­pré van Lo­tus Ba­ke­ries. “Wij gaan de stuk­jes hout van­avond (vrij­dag­avond, nvdr.) bij de­ze con­su­ment op­ha­len en ze on­der­wer­pen aan een gron­dig on­der­zoek.”

Om­dat de ijs­sticks apart ver­pakt zijn, lijkt het er­op dat de stuk­jes hout tij­dens het pro­duc­tie­pro­ces in de ijs­jes zijn be­land. “Daar kan ik nog niets over kwijt”, zegt Du­pré. “We gaan eerst het on­der­zoek af­wach­ten.” Pas na het on­der­zoek be­slist Lo­tus Ba­ke­ries over even­tu­e­le ver­de­re stap­pen.

FO­TO HB­VL

De ijs­jes be­vat­ten naast hou­ten stok­jes en ook en­ke­le los­se stuk­jes hout.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.