Trouw­jurk met Bel­gisch kant­je en strui­ke­len­de bruids­kind­jes op hu­we­lijk prin­ses Eu­ge­nie

Het Belang van Limburg - - Nieuws -

LONDEN - In een wit­te jurk met ge­bor­duur­de de­tails en lan­ge sleep liep prin­ses Eu­ge­nie (28) vrij­dag naar het al­taar, naar haar Jack Brooks­bank (32). De jurk werd ge­maakt door het Brit­se la­bel Pe­ter Pi­lo­to, waar ook de Belg Chris­top­her de Vos ach­ter de scher­men werkt.

Op Eu­ge­nies vraag ont­wier­pen ze een jurk met half­blo­te rug, zo­dat het lit­te­ken zicht­baar was dat ze op­liep toen ze op haar twaalf­de werd ge­o­pe­reerd aan sco­li­o­se. De plech­tig­heid werd bij­ge­woond door Qu­een Eli­sa­beth (92), en haar echt­ge­noot prins Phi­lip (97). Na het uit­wis­se­len van de trouw­ge­lof­tes zong de be­roem­de te­nor And­rea Bo­cel­li ‘Ave Ma­ria’. Hoe­wel heel wat be­kend volk aan­we­zig was – on­der wie Rob­bie Wil­li­ams, Ca­ra De­le­vingne, El­lie Goul­ding en De­mi Moo­re – wa­ren de spot­lights voor­al ge­richt op de bruids­kind­jes.

Prins Ge­or­ge en prin­ses Char­lot­te, de oud­sten van prins Wil­li­am en Ka­te, en Rob­bie Wil­li­ams’ doch­ter The­o­do­ra lie­pen met vijf an­de­ren de trap­pen op van de St. Ge­or­ge’s Cha­pel. Tot twee van hen strui­kel­den door de fel­le wind.

.FO­TO AFP PN FO­TO AP

was Eu­ge­nie’s lit­te­ken dui­de­lijk zicht­baar De jurk werd ge­maakt door Pe­ter Pi­lo­to, sa­men met de Belg Chris­top­her De Vos.

Eu­ge­nie straal­de, maar de speel­se prins Ge­or­ge en prin­ses Char­lot­te gin­gen ook met veel aan­dacht lo­pen.FO­TO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.